ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ศรัณย์พร ศรีเบ็ญจา WCBK000250683 Kerry Jan 09, 2020 10:27 012020000001
น.ส.ศศิกานต์ พรหมพูล BAAO000092778 Kerry Dec 12, 2019 122019000001
ณัฐธิดา นนท์มุติ WCBK000208191 Kerry Sep 07, 2019 16:54 092019000001
สุภาวดี พณิชธนกุ RC390212260TH ไปรษณีย์ไทย Mar 25, 2019 032019000001
Narumon Kaenchan FAM0003836639 Kerry Jan 31, 2019 17:16 012019000004
วิภาพร สุราฤทธิ์ FAM0000933685 Kerry Dec 14, 2018 18:10 122018000001
ชนิดา ไชยวิเศษ WCBK000091735 Kerry Nov 13, 2018 112018000001
เค้ก เขมิกา EV452321845TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 29, 2018 11:49 082018000002
นางสาว พิมพา ตระกรุดคุ้ม WCBK000052353 Kerry Jul 26, 2018 18:00 072018000004
ณัฐจิรา แต้มทอง FAM210A000415 Kerry Jul 25, 2018 072018000003
กัลป์ปภัส นิธิสุระพลธัญ FAM210B000087 Kerry Jun 11, 2018 062018000001
นิรุชา เอี่ยมสะอาด WCBK000018424 Kerry Apr 17, 2018 042018000001
ชื่อลูกค้า : ศรัณย์พร ศรีเบ็ญจา
Tracking number : WCBK000250683
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020 10:27
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : น.ส.ศศิกานต์ พรหมพูล
Tracking number : BAAO000092778
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
ชื่อลูกค้า : ณัฐธิดา นนท์มุติ
Tracking number : WCBK000208191
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2019 16:54
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
ชื่อลูกค้า : สุภาวดี พณิชธนกุ
Tracking number : RC390212260TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000001
ชื่อลูกค้า : Narumon Kaenchan
Tracking number : FAM0003836639
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 31, 2019 17:16
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000004
ชื่อลูกค้า : วิภาพร สุราฤทธิ์
Tracking number : FAM0000933685
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 14, 2018 18:10
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000001
ชื่อลูกค้า : ชนิดา ไชยวิเศษ
Tracking number : WCBK000091735
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000001
ชื่อลูกค้า : เค้ก เขมิกา
Tracking number : EV452321845TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2018 11:49
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000002
ชื่อลูกค้า : นางสาว พิมพา ตระกรุดคุ้ม
Tracking number : WCBK000052353
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 26, 2018 18:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072018000004
ชื่อลูกค้า : ณัฐจิรา แต้มทอง
Tracking number : FAM210A000415
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072018000003
ชื่อลูกค้า : กัลป์ปภัส นิธิสุระพลธัญ
Tracking number : FAM210B000087
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000001
ชื่อลูกค้า : นิรุชา เอี่ยมสะอาด
Tracking number : WCBK000018424
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042018000001
Powered by MakeWebEasy.com